Other Birds - SB Photography

Goldcrest at Keynsham 7/1/18

DSC00228